Tarieven SoMind SoBody

BehandelingPrijs
Coaching & Healing sessie€85,00 - (75 minuten)
Online Coaching & Healing sessie€85,00 - (90 minuten)
Coaching & Reiki behandeling€85,00 - (90 minuten)
Voetreflexzonetherapie€65,00 - (60 minuten)
Voetreflex en innerlijk kind heling€85,00 - (90 minuten)
Usui Reiki€65,00 - (60 minuten)
Reading met Tarot kaarten€55,00 - (60 minuten)
Sessie met de biotensor (NEI-therapie)€85,00 - (90 minuten)
Guasha therapie€65,00 - (60 minuten)
Guasha gezichts- en hoofdmassage€85,00 - (90 minuten)
Guasha therapie gezichtsmassage workshop€129,50 - (per persoon)
Tui-na massage€65,00 - (60 minuten)
€85,00 - (90 minuten)
Mindfulness massage€65,00 - (60 minuten)
€85,00 - (90 minuten)
Innerlijk kind massage
€85,00 - (90 minuten)
Spring Forest Qigong (SFQ) Healing
3 sessies in 1 keer betalen
€60,00 - (45 minuten)
€175,00

Disclaimer

*Alle aangeboden behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekering.
*De prijzen en tarieven die vermeld staan op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden.

Als u een afspraak maakt wordt er tijd voor u gereserveerd. Mocht u om welke reden dan ook verhinderd zijn, neem dan tijdig contact op om de afspraak te verzetten of te annuleren.

Annulering
a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt
    bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Bekijk ook het Privacybeleid, de Algemene Voorwaarden en de Bevestiging/Annulering Workshop Voorwaarden

Reacties zijn gesloten.