De wet der Resonantie (Hoe je met je hart je leven kunt sturen) – Pierre Franckh

Wat als alles dat we ooit leerden niet waar was? Wat als het hart niet zomaar een bloedpompend orgaan was, maar een energie bron die frequenties uitzendt? Wat als het hart een elektrisch en magnetisch veld creëert dat niet alleen onze organen aanstuurt, maar ook onze hele omgeving. En wat als je die frequentie zou kunnen beïnvloeden? Zou je dan met je hart je leven kunnen sturen?

Wat is resonantie eigenlijk?

Echo, nagalm, meetrilling. Resoneren: in gelijke trilling zijn, meetrillen. Alles in het universum communiceert via trillingen, alle voorwerpen en alle levende wezens in onze waarneembare wereld bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam.

Het gelijke trekt altijd gelijke aan

Alles dat met ons meetrilt wordt onvermijdelijk in ons leven opgenomen. Dat hoeft niet altijd positief te zijn. Niettemin kan de zogenaamde ‘negatieve’ trillingenergie die wij bezitten, gebieden in ons laten trillen waarvan wij dat niet willen. Ook kan zij onaangename, misschien zelfs schokkende gebeurtenissen in ons leven halen.

Onze overtuigingen staan door de elektrische en magnetische golven die ons hart uitstraalt in verbinding met de fysieke wereld. Wij zenden met ons hart dus veel meer uit dan met onze brein. Daarom gaan sommige wensen makkelijk in vervulling, terwijl andere wensen nog niet in ons leven konden worden gerealiseerd.  Het resultaat ligt voor de hand: alleen datgene waarin wij vanuit het diepste van ons hart in geloven kan in ons leven echt in vervulling gaan. Energie reageert voortdurend op door jou uitgezonden impulsen.

Ons lichaam reageert op gedachte prikkels, vindt jij jezelf niet waardevol, niet goed genoeg, geloof jij niet in jezelf, denk jij dat zal mij nooit lukken? Dan zal een ander jou dat weerspiegelen. Alles wat wij in onze innerlijke wereld bezitten, zal ons ook in de omringende wereld tegemoet komen, want de buitenwereld is slechts een weerspiegeling van ons innerlijke bewustzijn.

Willen wij de resultaten boeken, die wij wensen dan moeten we beginnen onze gedachtes, gevoelens en overtuigingen waar te nemen en te beheersen. Want alles wat wij denken of voelen ALLES roept een trillingsveld op.

In ons leven gebeurt dat waarin wij overwegend geloven en waaraan wij overwegend denken. Werkelijkheid wordt waarvan wij overtuigd zijn. Of het nu om onze angsten of onze diepste wensen gaat: het ontstaan van onze werkelijkheid ligt in de oorzakelijke kracht van onze gedachten, die volgens de wet der resonantie al het gewenste en al het gevreesde gelijktrillend in ons leven trekt.

Door te begrijpen op welke wijze wij met alles om ons heen in verbinding staan en hoe wij ons trillingsveld bewust kunnen veranderen, kunnen we die ervaringen in ons leven opwekken die wij wensen. Als wij onze geloofspatroon, onze oude, opgelegde overtuigingen en onze mening over onszelf veranderen, dan brengen we alle gebeurtenissen en mensen die tot dan toe in dit negatieve energieveld met ons mee trilden, niet langer in beweging. Dat wil zeggen; ze zullen uit ons leven verdwijnen. In plaats daarvan brengen wij nieuwe ervaringen en andere terreinen in onze omgeving, die wij door positieve gedachten tot trillen brengen.

Omgeef je door mensen die je motiveren!

Omgeef je dus alleen door mensen die je motiveren, die in je geloven, die overtuigd zijn van je kracht, die het wonderlijke talent in jou zien, die jouw mogelijkheden herkennen, die zich met jouw denkbeelden verbinden en deze ondersteunen. Waarom zou je met mensen blijven omgaan die jouw enthousiasme afremmen en niet in  jouw kracht en creativiteit geloven? Het zou door positieve, sterke krachten moeten worden gedragen, door energie die ons verder helpt, die ons groter maakt, zodat we onszelf kunnen ontgroeien en nieuwe stappen durven zetten.

Maar vaak omgeven wij ons met mensen, die ons blokkeren of afremmen in onze ontwikkeling, omdat wij dit uit het verleden zo gewend zijn. Misschien kennen wij deze kracht al van onze ouders of broers en zussen, of vrienden en bekenden. Binnen een dergelijke energie, ook als die negatief op ons inwerkt! Als wij ons in dit vertrouwde negatieve trillingsveld blijven steken, zullen we het zeer moeilijk krijgen met het opwekken van een positief trillingveld. Waardoor we nauwelijks positieve ervaringen in ons leven kunnen halen.

Omgeef je met mensen, die je welgezind zijn, en die jouw waardering, hoogachting en waardigheid schenken. Als je nog geen mensen in je leven hebt die jou waarderen om wie je bent. Herken bovenal je eigen potentieel en talent. Begin met jezelf te waarderen van jezelf te houden en jezelf met respect te behandelen, en je eigen grenzen te bewaken. Hoe doelgerichter je dit doet hoe sneller jouw omgeving zal veranderen. Doe je dat niet dan kom je dus met mensen in aanraking die jou ook niet waarderen, en je niet met respect behandelen of over jouw grenzen heen gaat.

Je komt het snelst in het gewenste trillingveld wanneer je de wensen van anderen ondersteunt. Hoe meer je geeft hoe meer je terugkrijgt. Gelijken trekken elkaar altijd aan. Als je je uitsluitend met mensen omringt die niet in de verwezenlijking van jou jouw wensen en de mogelijkheden van jouw verlangens geloven, zul je worden afgeremd. Mensen die tegen jou zeggen zou je dat nou wel doen? Is het wel verstandig? Dit heeft  vaak te maken met hun eigen angsten en onzekerheden. Maar dat kunnen wel die van jou worden als je je daardoor laat beïnvloeden.

Wil jij andere Cliënten in je praktijk? Verander jouw binnenwereld.

Het gaat erom: waardeer jezelf, hou van jezelf, geloof je zelf, zie je zelf,hoor jezelf, om wie je bent. Want dat we niet goed genoeg zijn, onszelf niet waarderen om wie we zijn, onszelf altijd willen bewijzen, we altijd over onze grens gaan, onze grenzen niet aangeven, te hard zijn voor ons zelf, we dingen niet willen horen of zien, of niet van ons laten horen, of juist wel altijd onszelf laten horen, altijd een oordeel of mening hebben. Dit alles heeft te maken met overtuigingen en beperkende emoties die we vanuit ons jeugd hebben meegekregen.

De mensen die op ons pad komen zijn uitdagingen om te zien/spiegelen wat er in jouw binnenwereld speelt, om jezelf te helen van al je trauma’s en vervelende gebeurtenissen wat er ooit in je leven is gebeurd. Waardoor je denkt, dit wil ik niet meer, dit kan ik niet, dit mag ik niet. Waardoor je last krijgt van zelfsabotage/ innerlijk verbod. Dat is  je innerlijke kind die wil niet groeien. Die is ooit gekwetst en laat zich dat niet meer gebeuren. Het innerlijke kind wil in de veilige modus blijven zitten.

Maar wat zou het fijn zijn als het gehoord, gezien, gewaardeerd, gelooft, geliefd wordt door jou. Door onze gebeurtenissen hebben we last van de vlucht- en vechtmodus. En kijken we door een roze bril waardoor we de dingen soms negatief bekijken en oordelen. De oordelen die we over een ander hebben, hebben we vaak ook over onszelf. Dus stop met oordelen dan oordeel je ook niet meer over jezelf.

Niemand anders dan jijzelf Is verantwoordelijk voor de èchte wonderen in je leven.
Sylvia Bolkenstijn

*Bron boek” De wet der Resonantie (Hoe je met je hart je leven kunt sturen -Pierre Franckh)

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.